Overlijden Wim Sleddens

Op zondagavond 27 september 2020 is de heer Wim Sleddens O.S.A. overleden.

Hij werd geboren op 11 december 1934 in Bergeijk. Hij trad in bij de Orde der Augustijnen (O.S.A.) in 1953 en ontving in 1960 zijn priesterwijding.  Wim wilde het pastoraat in en zette zich met hart en ziel in voor de gemeenschapsopbouw. Eerst vele jaren als pastoor in Zeist en vanaf 1984 als bouwpastoor van de St. Agnes in Lindenholt – Nijmegen. Eind jaren ’90 begon hij aan een nieuwe vertaling van de Confessiones van Augustinus. In 2009 werd zijn vertaling gepubliceerd. Ze ontving alom waardering. In 2001 werd hij tijdens het generaal kapittel in Rome gevraagd als assistent-generaal en zo kon hij zich onder meer inzetten voor de internationale augustijnse lekenbeweging. In Nederland stond hij aan de wieg van de Familia Augustiniana Nederland die veel aan hem te danken heeft.

De heer Sleddens was sinds 1984 betrokken bij de Vietnamese bootvluchtelingen. Naar aanleiding hiervan is door de Vietnamezen in 2005 de Nederlandse Stichting Vrienden LaVang (NSVL) opgericht. Tot op de dag van vandaag is er door de bootvluchtelingen in Nederland veel geld ingezameld voor hun landgenoten die als oorlogsslachtoffers daar bleven wonen. De heer Sleddens was al die tijd een belangrijk bestuurslid voor de Vietnamezen.

Wij zijn bedroefd door zijn overlijden maar ook dankbaar voor alle jaren dat hij zich voor de NSVL heeft ingezet. Dat hij moge rusten in vrede.