Welkom

Welkom op de website van de Nederlandse Stichting Vrienden LaVang

De NSVL zet zich als kleinschalige hulporganisatie geheel belangeloos in voor de hulp img_3463aan de Vietnamese oorlogsslachtoffers. Dit gebeurt ongeacht afkomst – Noord-of Zuid-Vietnam – of geloofsovertuiging. Vanaf 2000 organiseert de familie Lavang voor dit goede doel de verkoop van Vietnamese loempia’s. Deze zelfgemaakte lekkernij wordt elke eerste zondag van de maand verkocht na afloop van de eucharistieviering in de Parochie Lindenholt in Nijmegen. De netto opbrengst komt volledig ten goede aan de Vietnamese oorlogsslachtoffers. Door de verkoop van de duizenden loempia’s en de vele giften die de NSVL ontving, zijn in de afgelopen jaren al heel veel rolstoelen aangeschaft. Voor menige invalide is de rolstoel een onmisbaar hulpmiddel geworden om zelf te kunnen voorzien in hun bestaan. Hierdoor kunnen zij zich weer verplaatsen, worden weer zelfredzaam en zijn zo in staat om een gelukkiger leven te leiden.

De twintigjarige Vietnamese burgeroorlog is op 30 april 1975 “afgelopen” en heeft aan meer dan 2,5 miljoen Vietnamezen het leven gekost. Ook is grootscheepse schade toegebracht aan het land. Naast de vele doden zijn nog talloze militairen en onschuldige burgers – meestal vrouwen en kinderen – blijvend verminkt geraakt. Door het gebruik van chemische wapens zoals Agent Orange, Dioxin en Napalm raakten veel Vietnamezen op gruwelijke wijze verminkt. Bovendien worden nog steeds dagelijks misvormde kinderen geboren. Ook vallen tot op de dag van vandaag nog steeds honderden nieuwe slachtoffers per jaar, omdat overal in het land nog resten van het wapentuig onder de grond verborgen ligt. Oude landmijnen en granaten veroorzaken ook nu nog steeds ontstellend veel leed onder de huidige bevolking. De invaliden krijgen niks van de regering. Zij zijn voor alles volledig aangewezen op familie en vrienden. Zonder dat beetje steun kunnen zij alleen overleven als bedelaar. Juist zíj hebben dringend behoefte aan hulpmiddelen zoals een rolstoel of krukken. De Nederlandse Stichting Vrienden Lavang (NSVL) biedt daarom financiële hulp vanuit Nederland.