Over ons

Wie zijn wij

In 2005 is de Nederlandse Stichting Vrienden van LaVang (NSVL) opgericht. In de jaren voor de oprichting van de stichting waren we al begonnen met onze ondersteuning voor de oorlogslachtoffers in Vietnam. Om onze activiteiten verder onder de aandacht te brengen en om beter donateurs te kunnen werven hebben wij destijds besloten om onze activiteiten in een stichting onder te brengen.

Waar staan wij voor

De NSVL is een kleinschalige hulporganisatie welke zich geheel belangeloos inzet voor de hulp aan de Vietnamese oorlogslachtoffers. Dit gebruikt ongeacht afkomst – uit Noord- of Zuid-Vietnam – of geloofsovertuiging.

logo-nsvlDe twintigjarige Vietnamese burgeroorlog is op 30 april 1975 afgelopen en heeft aan meer dan 2,5 miljoen Vietnamese leven gekost. Naast de vele doden zijn er nog talloze militairen en onschuldige burgers – meestal vrouwen en kinderen – blijvend verminkt geraakt tijdens deze oorlog. Door het gebruik van chemische wapens als Agent Oranje, Dioxin en Napalm raakten veel Vietnamezen op gruwelijke wijze verminkt.

Tot op de dag van vandaag worden door het gebruik van deze chemische wapens nog dagelijks misvormde kinderen geboren. Ook vallen er jaarlijks nog honderden nieuwe slachtoffers doordat overal in het land nog resten van het wagentuig onder de grond verborgen ligt. Oude landmijnen en granaten veroorzaken nog steeds ontstellend veel leed onder de huidige bevolking. De invaliden krijgen geen ondersteuning vanuit de Vietnamese regeling en zijn voor alles volledig aangewezen op familie en vrienden. Zonder dat beetje steun kunnen zij alleen overleven als bedelaar.

De NSVL helpt met de bijdragen van onze donateurs en sponsoren deze mensen met hulpmiddelen zoals een rolstoel of krukken of door maandelijks verstrekken van rijst om in de eerste levensbehoefte te kunnen voorzien.

Onder ‘Projecten’ kun je zien welke hulp wij bieden en hoe wij deze mensen met uw steun hebben kunnen helpen.

ANBI

De NSVL staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij hebben op onze website een apart gedeelte opgenomen waarin alle informatie is weergegeven om een transpart inzicht te geven over onze bijdragen en kosten. Daarnaast vindt je er ook algemene informatie omtrent de ANBI.

Samenstelling stichtingsbestuur NSVL

voorzitter: de heer Ba Van Nguyen

vice-voorzitter: de heer Thanh Son Nguyen

secretaris: de heer Ruud van Gisteren

penningmeester: mevrouw Nelleke Vonk

bestuurslid: de heer Tuyen Nguyen

bestuurslid: de heer Son Van Nguyen

bestuurslid: de heer Maarten Bruinsma

Neem gerust contact met ons op middels onderstaand contactformulier.