Organisatie

Hoe wij ontstaan zijn

Begin 2005 is de Nederlandse Stichting Vrienden van LaVang (NSVL) opgericht. In de jaren voor de oprichting van de stichting waren we al begonnen met onze ondersteuning voor de oorlogsslachtoffers in Vietnam. Om onze activiteiten verder onder de aandacht te brengen en om beter donateurs te kunnen werven hebben we destijds besloten om onze activiteiten in een stichting onder te brengen.

Waar staan wij voor?

De NSVL zet zich als kleinschalige hulporganisatie geheel belangeloos in voor de hulp aan de Vietnamese oorlogsslachtoffers. Dit gebeurt ongeacht afkomst – uit Noord- of Zuid­-Vietnam – of geloofsovertuiging. Onder ‘Projecten’ willen wij u graag een indruk geven van onze activiteiten. De NSVL staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden en vrijwilligers verlenen geheel belangeloos hun medewerking aan de activiteiten van de NSVL. Onze overheadkosten blijven daardoor tot een minimum beperkt, zodat de giften en donaties nagenoeg geheel kunnen worden besteed aan de doelstelling van de Stichting. Onder ‘Financiën’ geven wij u een volledig inzicht in onze ontvangsten en uitgaven.

Samenstelling stichtingsbestuur NSVL

Voorzitter: de heer Ba Van Nguyen

Vice-voorzitter: de heer Thanh Son Nguyen

Secretaris: de heer Ruud van Gisteren

Penningmeester: mevrouw Nelleke Vonk

Bestuurslid: pastor Wim Sleddens osa

Bestuurslid: de heer Son Van Nguyen

Bestuurslid: de heer Tuyen Nguyen

Bestuurslid: de heer Maarten Bruinsma